Công ty dược phẩm

dien-anh-viet

Trang chủ / Quảng cáo right/ Công ty dược phẩm

  •  Ngày đăng:1/14/2016 4:09:00 PM

Công ty dược phẩm


CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHỞI ĐẦU ĐỔI MỚI NĂNG ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP

 

• Sales Office: 30th Floor, Petroland Tower,12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward , Dist. 7, HCM City

• Contact Info:

Tel: +84 85416 1046 / +84 86676 8519 / Email: info@prodincompharma.vn

• Year Established: 2010

 

COMPANY OBJECTIVE - MỤC TIÊU KINH DOANH

-Export and import medical products

-Xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm y tế

-Develop own brand of medicines, nutrient supplement

-Phát triển thương hiệu riêng của các loại thuốc, thực phẩm chức năng

-Develop own brand of medical supplies, cosmetics…

-Phát triển thương hiệu riêng của các loại vật tư y tế, mỹ phẩm…

COMPANY STRATEGY - CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

-Develop brands and corporate image based on quality and safety

-Xây dựng thương hiệu và hình ảnh công ty dựa trên chất lượng và an toàn

-Develop and enhance distribution of domestic products to global markets

-Xây dựng và tăng cường phân phối các sản phẩm trong nước với thị trường quốc tế

-Position the company as a reliable and trustworthy partner of the medical supply chain and industry

-Xác lập vị trí công ty là một đối tác đáng tin cậy của chuỗi cung ứng y tế và công nghiệp

OUR PRODUCTS (Genuine, Quality, Safety) SẢN PHẨM (Chính hảng,Chất lượng, An toàn)

- Manufactured by reliable partners utilizing state of the art technology

- Được sản xuất bởi các đối tác sử dụng công nghệ kỹ thuật đáng tin cậy

- Have been proven and efficient

- Đã được chứng minh và hiệu quả

- Compliant to international standards (ISO, GMP, FDA, CE...)

- Đạt các tiêu chuẩn quốc tế (ISO, GMP, FDA, CE ...) MAIN CONTACTS

LIÊN HỆ HEAD OF PARTNERSHIPS & LOGISTICS GENERAL MANAGER CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Mr. NGO QUOC THOI

• Tel: +84 902 742 384

• ngoquocthoi@prodincompharma.vn

HEAD OF ADMINISTRATION DIRECTOR

– GIÁM ĐỐC Mrs. NGUYEN THI THU HUONG

• Tel: +84 939 666 638

• thuhuong@prodincompharma.vn

HEAD OF SALES & MARKETING - TRƯỞNG PHÒNG MARKETING Mr. KYLINH

• Tel: +84 839 778 301

• kylinh@prodincompharma.vn