Đêm nhạc thơ Công Bằng và Nhân Ái gây quỹ vì nghệ sỹ Hoàng Lan