Đấu giá tranh thư pháp trong đêm 16-01-2016 gây quỹ Thiện Nguyện Một Vòng Tay