Người đẹp Cao Mỹ Kim đi hát từ thiện trong âm thầm