Dương Minh diễn ăn ý cùng tài tử Hong Kong Quách Tấn An trong Sự Hồi Sinh Chí Mạng